Permesilo Krea Komunaĵo

Serĉilo


125 jaroj de Esperanto

2012-07-26

Esperanto, 125 jaroj

Esperanto, 125 jarojEta kronologio de Esperanto

1887 (26-a julio) Rusa cenzuro permesas la ekdistribuon de Международный языкъ. Предисловіе и полный учебникъ. Naskiĝas la Unua Libro kaj Esperanto.

1888 Leopold Einstein kunigas la unuan esperantan societon en Nurenbergo. 

1889 Naskiĝas La Esperantisto, unua revuo en esperanto.

1894 Zamenhof esperantigas Hamleto-n de Shakespeare.

1905 Paul Berthelot fondas revuon Esperanto. Hodler poste faras el ĝi oficialan organon de UEA.

1905 Unua esperanto kongreso en Bulonjo-ĉe-Maro (Boulogne-sur-Mer). Partoprenas 688 kongresanoj el 30 landoj.

1908 Fondiĝas Universala Esperanto-Asocio.

1909 Barcelono aranĝas la 5-a Internacia Kongreso.

1912 Kongreso en Krakovo. «Tiu kongreso estas la lasta, ĉe kiu vi vidos min antaŭ vi; poste, se mi povas veni al vi, vi ĉiam vidos min inter vi.», diras Zamenhof.

1912 Terrassa kaj Sabadell honorigas Zamenhofon per placo kaj strato. Nun ekzistas pli ol mil ZEO-j tra la mondo.

1914-1918 La unua mondmilito estas fortegan baton por la internacia lingvo.

1917 Forpasas L. L. Zamenhof.

1922 Unuaj disaŭdigoj en Esperanto. Naskiĝas la esperanta radio.

1922 Ĝenerala kunsido de la Ligo de Nacioj debatas la raporton por enkonduki esperanto en lernejojn.

1930 Aperas Plena Vortaro, unulingva difin-vortaro eldonita de SAT sub gvido de Émile Grosjean-Maupin.

1931 Teodoro Schwartz, Julio Baghy kaj Kalman Kalocsay ekirigas Literatura-n Mondo-n.

1936 Nazioj malpermesas esperantajn asociojn.

1939-1945 La esperantistaro suferas la duan mondmiliton.

1949 Fondiĝis revuon Esperantologio.

1959 Unua esperantlingva elsendo de Pola Radio.

1987 Esperanto centjariĝas. 5986 kongresanoj partoprenas en la UK en Varsovio.

1999 Ekfunkcias E@I (Esperanto ĉe Interreto, poste Edukado ĉe Interreto).

2002 Aperas la paĝaro Lernu! Hodiaŭ ĝi havas pli ol centmil aliĝintoj.

2008 Vikipedio en Esperanto atingas 100.000 artikoloj. Hodiaŭ ĝi oferas 167.643 artikolojn.

2009 La esperantistaro festas la 150-an naskiĝdatrevenon de Zamenhof. Eĉ Google homaĝis lan per Google-doodle.

2012 Google-translate aldonas esperanton kiel sian 64-an lingvon.

Feliĉan 125-datrevenon al ĉiuj!

Serĉu en tiu ĉi retejo

© Javier Guerrero, 2009-2020